รายการอาหารโต๊ะจีนอร่อย

รายการอาหารโต๊ะจีนอร่อย

รายการอาหารโต๊ะจีน

รายการอาหารโต๊ะจีนราการโต๊ะจีนอร่อย

 

ชุดที่  1

เมนู 1                                                                   เมนู  2

  1. ออเดริฟ์ 4 รายการ                                                      1.ออเดริฟ์ 4 รายการ
  2. ข้าวเกรียบ                                                                    2.ข้าวเกรียบ
  3. ข้าวผัดปู                                                                       3.ข้าวผัดกุ้ง
  4. กระเพาะปลาเห็ดหอมน้ำแดง                                    4.เยื่อไผ่ตุ๋นน้ำแดง
  5. ไก่อบยอดผัก                                                              5.ไก่อบซีอิ๋ว
  6. ยำรวมมิตร                                                                   6.ยำสามกรอบ
  7. ปลาทับทิมนึ่งซีอิ้ว                                                       7.ปลาทับทิมนึ่งบ๊วย
  8. กระดูกหมูตุ๋นยาจีน                                                      8.ไก่ตุ๋นยาจีน
  9. ผลไม้ตามฤดู                                                                9.วุ้นลอยแก้ว

ชุดที่ 2

เมนู 1 เมนู 2 เมนู3
1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 2.ข้าวเกรียบ 2.ข้าวเกรียบ 2.ข้าวเกรียบ 3.ข้าวผัดปู 3. ราดหน้าทะเล 3.โกยซีหมี่
4.กระเพาะปลาเห็ดหอมน้ำแดง 4. เยื่อไผ่ตุ๋นน้ำแดง 4.เอ็นหมูน้ำแดง
5.ยำเห็ดหิมะ 5. ยำสามกรอบ 5.ยำรวมมิตรทะเล
6.ปลากระพงนึ่งบ๊วย 6. ปลากระพงนึ่งซีอิ้ว 6.ปลากระพงนึ่งมะนาว
7.ไก่ตุ๋นยาจีน 7. กระดูกหมูตุ๋นยาจีน 7.แกงจืดกระเพาะหมู
8.ไก่อบเหล้าแดง 8.ไก่อบยอดผัก 8.ไก่ซีอิ๊ว
9.ผลไม้ 9. ลิ้นจี่ลอยแก้ว 9.วุ้นมะพร้าวลอยแก้ว
ชุดที่ 3

เมนู 1 เมนู 2 เมนู3
1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 2.ข้าวเกรียบ 2.ข้าวเกรียบ 2.ข้าวเกรียบ 3.หูฉลามน้ำแดง 3.หูฉลามน้ำแดง 3.หูฉลามน้ำแดง
4.ปลากระพงนึ่งซีอิ้ว 4. ปลากระพงนึ่งบ๊วย 4.ปลากระพงนึ่งมะนาว
5.ยำเห็ดหิมะ 5. สลัดก้ามปู 5. ซี่โครงหมูผัดน้ำพริกเผา
6.ไก่อบยอดผัก 6. ไก่อบเหล้าแดง 6.เป็ดอบยอดผัก
7.กระเพาะปลาผัดแห้ง 7. ผัดผักโสภณลูกชิ้นกุ้ง 7.ผัดโป๊ยเซียน.
8.ข้าวผัดปู 8.ราดหน้าทะเล 8.บะหมี่หมูแดง
9.ต้มยำรวมมิตรทะเล 9. ไก่ตุ๋นยาจีนเห็ดหอม 9.กระดูกหมูตุ๋นเยื่อไผ่ยาจีน
10.เต้าทึงเย็น 10.แปะก๊วยถั่วแดงเย็น 10.ลูกบัวถั่วแดงร้อนน้ำใส

หมายเหตุ เพิ่มหมูหัน ตัวละ 1,000 บาท

ชุดที่ 4

เมนู 1 เมนู 2 เมนู3
1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 1.ออเดริฟ์ 4 รายการ 2.ข้าวเกรียบ 2.ข้าวเกรียบ 2.ข้าวเกรียบ 3.หูฉลามน้ำแดงเนื้อปู 3.หูฉลามน้ำแดงเนื้อปู 3.หูฉลามน้ำแดงเนื้อปู
4.เป็ดอบเหล้าแดง 4. เป็ดยัดไส้เกาลัด 4.ไก่ตอนสับ
5.ปลากระพงนึ่งซีอิ้ว 5. ปลากระพงนึ่งบ๊วย 5.ปลาเก๋าสามรส
6.เป็ดตุ๋นมะนาวดอง 6. ต้มยำทะเลรวมมิตร 6.กระดูกหมูตุ๋นเยื่อไผ่ยาจีน
7.หอยจ๊อ 7. ผัดโป๊ยเซียน 7. กระเพาะปลาผัดแห้ง
8.กุ้งอบเกลือ 8. กุ้งอบวุ้นเส้น 8. สลัดกุ้งทอด
9.ข้าวผัดปู 9. ผัดหมี่ฮ่องกง 9. ข้าวอบเผือก
10.โอวหนี่แปะก๊วย 10.แปะก๊วยร้อน 10. แปะก๊วยนมสด
หมายเหตุ เพิ่มหมูหัน ตัวละ 1,000 บาท

 

 

 

 

 

4

Print Friendly, PDF & Email